Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schadeschuld)

(Schadeschuld)

, f.

Zinsschuld
  • dat alle ghefinierde schout, ende schout die omme hantghelt ende omme dobbel hantghelt steet, ende alle schade schout, staen suellen van tiden die gheleden sijn, thent sant peters dach ad cathedram neest comende, oghesat suelen wesen
    1359 Nijhoff,Ged. II 131
  • wat poerter deen den anderen aensprect van scadscoude ende dander niet en lijdt, so sal den meyere oft cnape hen beyden dach bescheyden ten ... [dritten] dage ter scepenen moeten
    14. Jh. VilvoordeRb. 81