Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (schindern)

(schindern)

, v.

die Weinakzise usw. schindern die Weinakzise durch Messung des Weins festlegen
  • op sente mertens dach, doemen de wijn assise, de bier assise ende ooc de maelderye scinderde, ende deen jaer vanden anderen schiet, daer een deel vanden goeden lieden vander wet, ... assysers, wijnroeders ende cuypers mede ghinghen ende daertoe holpen ... datmen doen een maeltijt gaf, daer de schouthet, damman, scepenen ende die ghescindert hadden tsamen aten
    1398 AntwerpenGesch. II 596
  • schinderen de wijnen reliquum vini radio in vase dimetiri
    1599 Kilian3 467
unter Ausschluss der Schreibform(en):

schindern

nur im DRW-Archiv - Erstbelegung: Zahl der Archivzettel: 1