Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schlagtag)

(Schlagtag)

, m.

Tag, an dem bei einer Versteigerung der Zuschlag erfolgt
  • mer weer daer dan vercoft wordt, dat sal staen veertich dagen lanck daerna te verhogen, ende de slachdag als de slag sal gaen, dat sal men openbaerlick mit eener schouwe op te dijck doen
    1440 Beekman,DijkR. II 1461