Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schöffenbote)

(Schöffenbote)

, m.

Bote, Gerichtsdiener eines Schöffengerichts 
 • der scepen bode van Zwolle, die ons eynen breef brachte, to drincgheelde gheg. v s.
  1369 DeventerRek. III 2 S. 225
 • gheghevene by bevele van scepenen B.d.P. scepenen-bode, doe hy zynre dochter huwede ten harer marcghiften 4 sc. gr.
  1435 Cannaert 403
 • zoe zellender twee scepenboden wezen, alze die eyne die biedt int overeynde der stat ende die ander in dat nedereynde
  1445 UtrechtRBr. I 356
 • so wair dat enige inleydinge in enigen boedel geschiede, ... sel men bevelen den tween gezworen scepenboden, elc op sijn eynde, dair hy biet dien boedell te bewaren
  1456 UtrechtRBr. II 267
 • naer 't zelve eyghendom de vervolghere voort procederende, doet van 't guendt overleden by eenen scepenbode doen een zondach-kerckghebot in de vier principaele prochiekercken
  1563 CoutGand I 44
unter Ausschluss der Schreibform(en):