Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schöffenkennis)

(Schöffenkennis)

, f.

wie Schöffengezeugnis, auch die Schöffenurkunde darüber
 • so houden scepenbrieven aldus: ... dat wy dairby ende aver geweest hebben als scepenen, wair die brieven niet also en hilden, het en wair gheen scepenkennesse 
  Anf. 15. Jh. BrielRb. 145
 • dat dat scependom tot vermanen des rechters ... in dat jair op dien dach kenden, dat die man ghestorven was van mans handen, ... ende dat is scepen kennesse 
  Anf. 15. Jh. BrielRb. 183
 • ist dat yemant borghe wordt in enyghe schepenenkennisse ende men tot des borghen huyse wil comen panden
  1460/1514 NBijdrRgel.2 2 (1876) 411
 • soe wie een schepenkennisse ... doet binnen G. om zijn schult odt om zijn vorwaarde te winnen, die sal den scepen geven acht schellingen
  Ende 15. Jh. VerslOudeR. 2 (1892) 103