Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schutenschieber)

(Schutenschieber)

, m.

wie Schutenführer 
  • B. ende R. hebben ... besloten ende den olderman van die schutenschuvers angesecht, dat he neerstich upsicht solde hebben ..., dat niemant ... enige torff solde oversmijten, eer he hedde een teken van den rentemester gehaelt
    1555 Alting,Diarium 29
  • den schutenschuveren geboden, dat nemant van hem de schute torffs bij voeren hogher sall gebruyken dan 6 embder gl. bij verluys der ghilden
    1555 Alting,Diarium 46
unter Ausschluss der Schreibform(en):