Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Sekretarsamt)

(Sekretarsamt)

, n.

wie Sekretariat 
  • ook het secretarisambt met toebehoren ter bediening aan de stad geschonken wordt
    1583 ZuidHollHoofdwRbr. 538
  • dat de voors. bedieninge langer soude dependeren aen het secretarisampt deser stede voors.
    1603 ZuidHollHoofdwRbr. 394