Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Simme

Simme

, f.

automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:
mnl.
Affe (I); bei der Säckung 
vgl. Natter
  • want zy willen dat zy ende huere complicen ghesleghen worden met roeden, ende daernaer al levende ghenayt in een coehuut of ander vel met vier dieren, te wetene met een hont, een cappoen, een simme ende een serpentkin, dat men heet vipera, ende alzo gheworpen in de zee off andere riviere
    1510 Wielant,InstrCrim. 86
unter Ausschluss der Schreibform(en):