Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): simonial

simonial

, adj.

der Simonie schuldig
  • symonie werdt ghepungniert diverschelic ende arbitrairlic by den gheestelycken juge. ende men verstaet simoniaele te zyne die de sacramenten, beneficien, prelatueren of andere digniteyten van beneficien van der helegher keercken coopen ende vercoopen
    1515/16 Wielant,InstrCrim. 185