Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Staatengenerale)

(Staatengenerale)

, pl.

in den Niederlanden: Bez. für die allgemeine Versammlung der Provinzialstände
vgl. Staat (XV)
  • die vanden raede van state des koninghs ... verstaen hebbende uyt de remonstrantie der staten generael der selver landen, dat den heere don J.v.O., in de communicatie tusschen sijne hoogheydt, en de gedeputeerden der staten generael ... heeft versocht voldoeninge en verseeckertheyt vanden raede van state
    1576 GrPlacB. IV 51
  • uit bevel van myne herren de staten generaal der vereenigde Nederlanden
    1677 Zesen,NlLeue 641