Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Steinwärter)

(Steinwärter)

, m.

automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:
mnl.
Vorsteher eines Gefängnisses; Gefängnisaufseher
 • A.v.B., steenwardre, van sinen salarise van den steene xvj lb. xvj s.
  1299 CoutBruges I 278
 • [H.] ghinc uter vanghenessen buten contente van parthien, jof van den heer, jof van den steenwaerder 
  1. Hälfte 14. Jh. AardenburgRbr. 269
 • dat die steenwaerders van gheenen ghiselen gheld zullen heben zonder van den ghenen, die in den steen commen
  1357 CoutFrancBruges II 121
 • zell der stat steenwarder loven ... der stadt gevangen te verwaeren
  1434 UtrechtRBr. I 317
 • J.v.d.S. als steenwaerdere ende bewarere van der vanghenesse van der stede van der Sluus
  1435 HansUB. VII 1 S. 60
 • dat voordanne de ghone die steenwaerdere wezen zal, twee souffisante sluters ten minsten moet hebben
  Ende 15. Jh. CoutBruges II 148
 • sowie den anderen doet leggen op P., die sal hem gheven des daghes een penninc broot, ende so wanneer hi des niet en dede, ende hem die steenwaerder dies beclaechde voir scepenen, so mach hi den man laten gaen sonder verbuernisse
  15. Jh. Fruin,Dordrecht I 211
 • en mach de cepier oft steenweerder gheenen ghevangen om civile saken vanden steen laeten sonder voorgaende ... consente van partije
  1582 CoutAnvers II 126
unter Ausschluss der Schreibform(en):